• Telefon: +90 332 347 24 24
  • info@iktisatoto.com
İktisat Oto

KALİTE

İktisat Oto “Kalite bir sonuç değil sürekli bir arayıştır” anlayışıyla yönetici ve çalışanlarının ortak hedefi; Tüm eylemlerimizde güvenlik, kalite, çevre bilincidir.

Personelimizin süregelen gelişmeleri pratik etmeleri ve benimsemeleri sağlanmaktadır.

Etkin yönetim ile bilinçlendirilen çalışanlarımızla iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayıp, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sürekliliği sağlamak, Müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Sektörünün ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasal düzenlemelere uygun çalışma düzeni ile toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak, Gelişen dünya teknolojilerini kalite yönetim sistemine uygun kalitede üretim yapmak.

Çalışanlarına gerekli kaynakları ve iyi çalışma ortamını sağlayarak kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamaktır.

İktisat Oto kalite politikasının temel ilkesi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir kalkınmadır.